Privāta saimniecība Gulbenes novadā 10kW saules elektrostacija